två personer skakar hand

Arbetsroller som är värda att hyra istället för att anställa

Det blir allt vanligare att företag hyr personal av bemanningsföretag, istället för att anställa direkt. Detta är ett relativt nytt sätt att rekrytera personal på och det skapar mervärde för alla iblandade, både företaget och den som blir uthyrd.

Företagen kan snabbt gå tag på personal inom specialist-roller så som ekonomiassistenter och ekonomichefer eller CFO:s. De kan även vara öppna med att de bara behöver personen under en viss period, vilket gör att de kan få personal till en bra kostnad. De behöver således inte betala för långa anställningsperiod när man vet att personen bara behövs under en viss period.

Ekonomiassistenter

Att hyra en ekonomiassistent är det många företag som gör. Företagen kanske vet att de har en period av året med mycket att göra, eller behöver en ersättare under sommaren. Då är det perfekt att kunna hyra en ekonomiassistent som man vet gör ett bra jobb, och till en bra kostnad. Man kan tillsätta rollen på ett effektivt sätt genom att ta kontakt med ett bemanningsföretag som erbjuder just uthyrning.

Ekonomichefer/CFO

En del företag behöver bra en CFO under en viss period, då de till exempel ska skapa en årsrapport, kvartalsrapport eller liknande. Att då ha en CFO till förfogande under den perioden kan vara mycket värdefullt, och ibland nödvändigt. Att anställa en CFO direkt kan bli en dyr kostnad för företaget, då passar det ypperligt att hyra CFO:n under en viss period.

Sammanfattningsvis så ger uthyrning av personal alla inblandade någon typ av vinst och det är därför denna typ av anställning kommer växa framöver, enligt oss.