Ventilation

Behovsstyrd ventilation – en viktig innovation

Behovsstyrd ventilation för bättre klimat

En ny smart och uppfinningsrik innovation är det så kallade behovsstyrda ventilationssystemet. Detta system har utvecklats under en lång tid och har nu kommit till sin perfektion. Systemet kommer med flera användbara fördelar som påverkar både miljön och kostnaderna. Många företag har tagit till sig denna nya uppfinning och gjort det till en del av deras lokaler och verksamhet.

Med en behovsstyrd ventilation så behöver ni inte tänka på hur ventilationen ska styras – det löser den på helt egen hand! Systemet känner av vilket behov olika rum har på ventilation, och anpassar sedan sin tillförsel av luft efter det.

Fördelar med behovsstyrd ventilation

Man kan se flera olika fördelar med att använda sig av en behovsstyrd ventilation i sina lokaler. De främsta fördelarna är att kostnaderna minskar. Eftersom du bara använder ventilationen när den behövs så är det mycket kostnadseffektivt. För företag som har stora lokaler som används sporadiskt kan detta spara stora pengar på sikt. Det är på så sätt en väl värd investering.

Man kan även se positiva effekter med en minskad miljöpåverkan. Eftersom systemet sparar energi och bara används vid behov så kan den överflödiga energin gå någon annanstans eller sparas helt. Detta är en av de största fördelarna.

En fördel man inte tänker på är den minskade ljudnivån i de rum där behovsstyrd ventilation används. Är ett rum tomt på folk, så är ventilationen inte i bruk för tillfället. På så sätt minskar man på onödigt ljud.

Företag som erbjuder denna lösning

Det finns flera moderna ventilationsföretag på marknaden som erbjuder denna typ av lösning. Ett av de företag som har kommit längst i sin utveckling och har ett av de bästa systemen är Lindab. De har arbetat med detta under en lång tid och har hittat en perfekt lösning för behovsstyrd ventilation. De har en bred kunskap och kan hjälpa dig som är intresserad av detta. De kan ge dig råd och tips inom ventilation i stort, och guida dig till ett bättre inomhusklimat.

Besök Lindab.se för att ta del av deras stora sortiment av ventilationslösningar.